WODY POWIERZCHNIOWE

 

jeziora                  rzeki                  morza                 oceany                  stawy                bagna

 

 

1. Rzeka - naturalny ciek powstały z połączenia potoków (strumieni, strug) lub wypływający z czoła lodowca, jeziora, źródła (wywierzyska), rzadziej z obszaru zabagnionego, zasilany powierzchniowo i podziemnie wodą z opadów spadłych w jego dorzeczu, mający ukształtowane koryto i płynący pod działaniem siły grawitacyjnej w łożysku i dolinie, wyżłobionych w wyniku działania jego siły erozyjnej.

http://encyklopedia.pwn.pl/szukaj/rzeka.html

2. Poznajemy główne rzeki Polski.

a) Wisła

- najdłuższa rzeka w Polsce 1047 km.

- źródło leży na stokach Baraniej Góry w Beskidzie Śląskim;

- ujście Wisły deltowate do Zatoki Gdańskiej;

- prawe dorzecze jest większe od lewego;

- przykłady większych dopływów:

           lewostronne                                               prawostronne

Nida                                                                Dunajec

Kamienna                                                       Wisłoka

Pilica                                                               San

Bzura                                                               Wieprz

Wda                                                                 Narew

                                                                        Wkra

                                                                        Drwęca

- większe miasta, przez które przepływa:

Kraków, Warszawa, Płock, Toruń, Bydgoszcz, Włocławek, Gdańsk.

b) Odra

- druga rzeka w Polsce pod względem długości;

- jej źródła znajdują się w Czechach,

- długość 854 km, w tym na terytorium Polski 742 km,

- ujście lejkowate, wpływa do Zalewu Szczecińskiego;

przykłady większych dopływów:

  lewostronne                                          prawostronne

Nysa Kłodzka                                            Mała Panew

Kaczawa                                                    Barycz

Bóbr                                                            Warta

Nysa Łużycka                                            Ina 

- większe miasta, przez które przepływa:

Opole, Wrocław, Szczecin.