Polska leży w środkowej części Europy.  Terytorium Polski od południa ograniczony jest łańcuchami górskimi: Sudetami i Karpatami. Na zachodzie granica Polski przebiega wzdłuż dwóch rzek: Nysy Łużyckiej i Odry. Na wschodzie opiera się częściowo na rzecze Bug.

Polska graniczy z:

 - Rosją;

- Litwą;

- Białorusią;

- Ukrainą;

- Słowacją;

- Republiką Czeską;

- Niemcami.

Powierzchnia Polski wynosi 312,7 tys. km2 i zajmuje 9 miejsce w Europie.