Rzeźba terenu Polski ma układ pasowy, tzn. występują po sobie pasy obniżeń (niziny i kotliny) i wzniesienia (wyżyny, góry)

1. Krainy geograficzne Polski.

a)

b)

c)

d) 

e) 

f)