CELE LEKCJI

 

NOTATKA

1. Gleba - to zewnętrzna warstwa skorupy ziemskiej. Powstaje ona w wyniku kruszenia i rozdrabniania skał. Oprócz składników mineralnych zawiera substancje organiczne, wodę oraz powietrze.

2. W Polsce istnieje wiele typów gleb.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://wiking.edu.pl/show_image.php?type=image&f=geografia/images/polska_gleby_duza.gif

a) gleby brunatne

- skałą macierzystą jest glina;

- w miarę żyzna (stosunkowa gruba warstwa próchnicy)

- rosną na nich lasy liściaste lub mieszane

b) gleby bielicowe


- skałą macierzystą jest piasek

- gleby mało żyzne (cienka warstwa próchnicza)

- porastają ją głównie drzewa iglaste

c) czarnoziemy

- skałą macierzystą jest less

- najżyźniejsze gleby w Polsce

- występują głównie na Nizinie Śląskiej, Wyżynie Krakowsko - Częstochowskiej, Wyżynie Kielecko - Sandomierskiej i Wyżynie Lebelskiej.

d) rędziny

- skałą macierzystą jest wapień;

- w miarę żyzne ale słabo wykształcone;

- występują głównie na wyżynach

e) mady rzeczne

- występują w dolinach rzecznych;

- powstają z osadów naniesionych przez rzeki;

- są glebami żyznymi;

- występują na Żuławach Wiślanych

f) gleby bagienne

- powstają w wyniku gromadzenia się szczątków roślinności bagiennej (mchu torfowca) w warunkach beztlenowych

- mało urodzajne przeznaczone głównie pod pastwiska


I na zakończenie film :)


PRACA DOMOWA

proszę o odnalezienie w zeszycie ćwiczeń tematu i wykonanie ich.

zachęcam też do udzielenia odpowiedzi na poniższe pytania