Cele lekcji:

Poznanie typów lasów w Polsce

 

LASY POLSKI

 

 1. Obecnie większą część Polski zajmują pola uprawne i łąki. Lasy stanowią blisko 1/3 powierzchni naszego kraju. Największe obszary leśne znajdują się w pasie pojezierzy i zachodniej części Polski.

A teraz krótki film dzięki uprzejmości Lasów Państwowych- film z 2009 roku.

.

2. Struktura gatunkowa drzew lasów Polski.

http://drzewostan44.blogspot.com/2014/12/struktura-gatunkowa-drzew-lasow-polski.html
http://drzewostan44.blogspot.com/2014/12/struktura-gatunkowa-drzew-lasow-polski.html

3. Typy lasów w Polsce

a. Bory 

- wykształciły się na mało żyznych glebach: bielicowych i płowych

- w drzewostanie dominują różne gatunki sosny, świerku i modrzewia. Spotkać jednak możemy również brzozy, dęby. 

Ze względu na dominujący gatunek lasy iglaste możemy podzielić na:

 • lasy sosnowe;
 • lasy świerkowe;
 • lasy jodłowe.

- w runie leśnym spotkamy:

 • borówkę czarną;
 • borówkę brusznicę;
 • wrzos pospolity
 • latem grzyby
b. Grądy
- rosną na glebach żyznych;
- w drzewostanie dominują drzewa liściaste: dęby, lipy, graby, klony;
- w podszycie spotkamy:
 • leszczyna;
 • bez czarny;
 • wilcze łyko.
        - runo leśne:
 • zawilec gajowy;
 • konwalia majowa;
 • lilia złotogłów.
  c. Łęgi
- występują nad rzekami i potokami, w zasięgu wód zalewowych, które nanoszą odżywiający muł rosną więc na madach rzecznych
- drzewostan reprezentowany jest przez: olchy, topole, wierzby, wiązy, jesiony
- spotykamy tu takie rośliny jak:
 • pokrzywa zwyczajna;
 • chmiel zwyczajny;
 • kosaciec żółty;
 • niezapominajka błotna.
 d. Buczyny
- występują w górach i na Pomorzu
- drzewostan reprezentowany jest głównie przez buki
- na wiosnę gdy do dna lasu dociera duża ilość światła, kwitną:
 • zawilec gajowy;
 • miodunka plamista;
 • żywiec gruczołowaty.
- po rozwinięciu liści przez buki w runie pozostają rośliny o małych wymaganiach świetlnych:
 • kopytnik pospolity;
 • wilczomlecz migdałolistny;
 • paprocie;
 • mchy.

Rodzaj gleby

Skała na której powstała

Typ lasu

Gatunki drzew

Gatunki runa

bielicowe i płowe

piasek

Bory sosnowe

sosna

brzoza

dąb

Borówka czarna

Borówka brusznica

Wrzos pospolity

Paprocie, mchy, grzyby

brunatne

gliny polodowcowe

Lasy grądowe (grądy)

grab

lipa

dąb

buk

sosna

Lilia złotogłów

Konwalia majowa

Miodunka plamista

Wawrzynek wilczełyko

mady

muł rzeczny

Lasy łęgowe (łęgi)

jesion

olcha

topola

wiąz

wierzba

Knieć błotna

Niezapominajka błotna

Kosaciec żółty

Kokorycz pełna

Złoć żółta

Chmiel zwyczajny

gleby górskie

spękane skały podłoża

Lasy bukowe

(Lasy świerkowe i jodłowe)

buki

jodły

jawory

świerki

Żywiec gruczołowaty

Wilczomlecz migdałolistny

Zawilec gajowy

Przylaszczka pospolita

Kopytnik pospolity

4. Znaczenie lasów:

- łagodzą klimat;

- zmniejszają szybkość wiatru;

- produkują tlen;

- oczyszczają powietrze z CO2;

- zapobiegają powodziom, wymywaniom gleby podczas opadów;

- gromadzą duże ilości wody;

- są miejsce odpoczynku i rekreacji;

- dostarczają drewna, owoców runa leśnego;

- są schronieniem dla zwierząt. 

5. Główne przyczyny zmniejszania się obszarów leśnych:

- wycinanie, karczowanie lasów;

- zanieczyszczenia przemysłowe;

- spaliny;

- kwaśne deszcze;

- szkodniki.

PRACA DOMOWA

Kochani uczniowie :) 

Praca domowa zostanie przesłana na wasze konta mailowe.

 

Proszę o odesłanie na moje konto.

Pozdrawiam