Zgodnie z podziałem obowiązującym do 1 stycznia 1999 roku Polska dzieli się na 16 województw, które dzielą się na powiaty i gminy.